Wzory świadectw

 • 1. Deklaracja importera kości i produktów z kości (bez mączki kostnej, rogów i produktów z rogów (bez mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (bez mączki z kopyt) przeznaczonych do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • 2. Dokument towarzyszący przesyłkom kości i produktów z kości (bez maczki kostnej), rogów i produktów z rogów (bez maczki), kopyt i produktów z kopyt (bez maczki )przeznaczonym do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej.
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • 3. Poświadczenie BSE - wykaz produktów ubocznych wymienionych w zał. IX, rozdz. D, sekcja A Rozporządzenia.(UE) 999/2001
 • Stosowane od dnia: 2013-07-19
 • 4. Poświadczenie BSE na produkty uboczne
 • 5. Świadectwo dla gryzaków dla psów
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 6. Świadectwo dla karmy dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 7. Świadectwo dla mleka i produktów pochodnych mleka nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 8. Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek przeżuwaczy i koniowatych (które były trzymane odzdzielnie przez okres 21 dni lub będą transportowane przez 21 ciągłych dni przed przywozem)
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • 9. Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek zwierząt kopytnych
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • 10. Świadectwo dla poddanych obróbce trofeów myśliwskich i innych preparatów pochodzących od ptaków i zwierząt kopytnych składających się wyłącznie z rogów, kopyt, pazurów, zębów, skór lub skórek
 • Stosowane od dnia: 2013-04-09
 • 11. Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 12. Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt domowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 13. Świadectwo dla przetworzonego białka zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko.
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 14. Świadectwo dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 15. Świadectwo dla rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych o i polepszaczy gleby
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 16. Świadectwo dla surowej karmy dla zwierząt domowych przeznaczonej do sprzedży bezpośredniej lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt futerkowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 17. Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 18. Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • 19. Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 20. Świadectwo dla kolagenu spożywczego
 • Stosowane od dnia: 2018-05-18
 • 21. Świadectwo dla przetworów jajecznych
 • Stosowane od dnia: 2019-09-14
 • 22. Świadectwo dla przetworów jajecznych. wystawione do 11.X.2019r., dopuszczone do wwozu do 11.XI.2019r.
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 23. Świadectwo zdrowia - mięso drobiu
 • Stosowane od dnia: 2017-01-31
 • 24. Świadectwo zdrowia - mięso drobiu tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 25. Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2013-04-01
 • 26. Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • 27. Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • 28. Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2016-06-03
 • 29. Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2012-11-26
 • 30. Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2017-07-01
 • 31. Świadectwo zdrowia dla tranzytu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2012-06-25
 • 32. Świadectwo zdrowia mięso świeże tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 33. Świadectwo zdrowia produkty mięsne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 34. Świadectwo zdrowia wyroby mięsne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 35. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym
 • Stosowane od dnia: 2019-11-01
 • 36. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym wystawione do 31.10.2019r., akceptowane do wwozu do 28.02.2020r.
 • Stosowane od dnia: 2016-09-01
 • 37. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe)
 • Stosowane od dnia: 2019-07-01
 • 38. Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe). podpisane do 30.11.2019, dopuszczone do wwozu do 31.12.2019
 • Stosowane od dnia: 2017-06-01
 • 39. Świadectwo zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i guana nietoperzy
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • 40. Świadectwo zdrowia dla pszczelich produktów ubocznych przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w pszczelarstwie, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • 41. Świadectwo zdrowia na mleko surowe i przetwory mleczne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2014-03-26
 • 42. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • 43. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • 44. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • 45. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 46. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 47. Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • 48. Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestro­ wanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01