Wzory świadectw weterynaryjnych

 • Deklaracja importera kości i produktów z kości (bez mączki kostnej, rogów i produktów z rogów (bez mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (bez mączki z kopyt) przeznaczonych do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Dokument towarzyszący przesyłkom kości i produktów z kości (bez maczki kostnej), rogów i produktów z rogów (bez maczki), kopyt i produktów z kopyt (bez maczki )przeznaczonym do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej.
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Poświadczenie BSE - wykaz produktów ubocznych wymienionych w zał. IX, rozdz. D, sekcja A Rozporządzenia.(UE) 999/2001
 • Stosowane od dnia: 2013-07-19
 • Poświadczenie BSE na produkty uboczne
 • Świadectwo dla gryzaków dla psów
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla karmy dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla mleka i produktów pochodnych mleka nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek przeżuwaczy i koniowatych (które były trzymane odzdzielnie przez okres 21 dni lub będą transportowane przez 21 ciągłych dni przed przywozem)
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek zwierząt kopytnych
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Świadectwo dla poddanych obróbce trofeów myśliwskich i innych preparatów pochodzących od ptaków i zwierząt kopytnych składających się wyłącznie z rogów, kopyt, pazurów, zębów, skór lub skórek
 • Stosowane od dnia: 2013-04-09
 • Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt domowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla przetworzonego białka zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko.
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych o i polepszaczy gleby
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla surowej karmy dla zwierząt domowych przeznaczonej do sprzedży bezpośredniej lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt futerkowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • Świadectwo dla kolagenu spożywczego
 • Stosowane od 14.12.2019
 • Świadectwo dla przetworów jajecznych
 • Stosowane od dnia: 2019-09-14
 • Świadectwo zdrowia - mięso drobiu
 • Stosowane od dnia: 2017-01-31
 • Świadectwo zdrowia - mięso drobiu tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2013-04-01
 • Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 14.12.2019r.
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 14.12.2019r.
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2017-07-01
 • Świadectwo zdrowia dla tranzytu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2012-06-25
 • Świadectwo zdrowia mięso świeże tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • Świadectwo zdrowia produkty mięsne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • Świadectwo zdrowia wyroby mięsne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym
 • Stosowane od dnia: 2019-11-01
 • Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym wystawione do 31.10.2019r., akceptowane do wwozu do 28.02.2020r.
 • Stosowane od dnia: 2016-09-01
 • Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe)
 • Stosowane od dnia: 2019-07-01
 • Świadectwo zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i guana nietoperzy
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • Świadectwo zdrowia dla pszczelich produktów ubocznych przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w pszczelarstwie, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • Świadectwo zdrowia na mleko surowe i przetwory mleczne tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2014-03-26
 • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)
 • Stosowane od dnia: 05.01.2020r.
 • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego
 • Stosowane od dnia: 05.01.2020r.
 • PL
 • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni
 • Stosowane od dnia: 2018-10-01
 • PL
 • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni
 • Stosowane od dnia: 05.01.2020r.
 • PL
 • Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestro­ wanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji
 • Stosowane od dnia: 05.01.2020r.