Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

Aktualności

2017-05-01    WWÓZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH I INNYCH PREPARATÓW ZWIERZĘCYCH

Trofea myśliwskie i inne preparaty zwierzęce wprowadzane na terytorium UE podlegają przepisom weterynaryjnym  (czytaj więcej...) oraz przepisom chroniącym przyrodę – Rozp.Rady(UE)338/1997. Posiadanie jedynie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska zgodnego z art.52 ust.1, pkt 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, nie jest wystarczające, aby wwieść trofea z krajów trzecich do UE.  

UWAGA: Wwóz ustrzelonych na BY tuszek ptaków jest bezwzględnie niedozwolony z uwagi na obowiązujące przepisy weterynaryjne.

2017-01-09    Apel do hodowców trzody chlewnej !

2016

2016-10-05    Afrykański pomór świń (ASF) w Mołdawii

2016-08-30    Afrykański pomór świń (ASF) na Ukrainie w latach 2012 ? VIII 2016. Krótka analiza statystyczna i geograficzna.

2016-08-22    PKG Koroszczyn-Kukuryki znalazł się w obszarze zagrożenia ASF.

Decyzja Komisji Europejskiej 2016/1405/UE, zmieniająca załącznik do decyzji  2014/709/UE, wprowadziła nowy wykaz obszarów podlegających szczególnym środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt.

Polski odcinek drogi E30 (Świecko –Kukuryki) przebiega na wschód od miejscowości Stare Pole (Powiat siedlecki) w:

 • Obszarze ochronnym   - do miejscowości Woroniec  (Powiat bialski).
 • Obszarze zagrożenia   - od miejscowości Woroniec  (Powiat bialski) do granicy PL-BY.

Patrz mapka:

Obowiązuje całkowity zakaz wysyłki świń z obszaru zagrożenia,  poza terytorium Polski !

1. Warunki przewozu w granicach obszaru zagrożenia:

 • Do innych gospodarstw lub rzeźni.
 • Świnie są przemieszczane bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni;
 • Uzyskano pozwolenie na przemieszczenie właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń PLW;
 • Świnie muszą zostać zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż na 24 godziny przed przemieszczeniem;
 • Świnie muszą zostać zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Świnie są przewożone do uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania się  i rozładunku do rzeźni wyznaczonymi i zaplombowanymi środkami transportu;
 • PLW właściwy dla miejsca pochodzenia świń musi powiadomić właściwego dla miejsca przeznaczenia świń PLW, uzgodnić warunki transportu i uzyskać zgodę na przyjęcie świń.
 • Po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze świń na obszarze zagrożenia, powinno być przeprowadzone  oczyszczanie i odkażanie środków transportu, a w razie potrzeby dezynsekcja  (kopia dokumentu potwierdzającego wykonanie czyszczenia i dezynfekcji po ostatnim przemieszczeniu – muszą być dostępne u kierowcy).

2. Warunki przewozu poza obszar zagrożenia:

 • Wyłącznie  do natychmiastowego uboju w zatwierdzonej specjalnie do tego celu rzeźni przez PLW (pod warunkiem, że nie ma możliwości dokonania  uboju w zatwierdzonych do tego celu rzeźniach położonych na  obszarze zagrożenia).
 • Gospodarstwo, z którego wysyłane są świnie:

o   Świnie przebywały w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów objętych ograniczeniami lub zagrożenia;

o   W okresie 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu z wynikiem negatywnym (próbki do badań pobierane są przez urzędowego lekarza weterynarii);

 • Nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii;
 • Zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza    weterynarii, na podstawie ww. wyników badania;
 • Świnie są przewożone do uboju bezpośrednio, bez zatrzymywania się  i rozładunku do rzeźni wyznaczonymi i zaplombowanymi środkami transportu; jeżeli transport odbywa się poza obszar zagrożenia – wówczas wyłącznie określonymi  trasami przewozu;
 • PLW właściwy dla miejsca pochodzenia świń musi powiadomić właściwego dla miejsca przeznaczenia świń PLW, uzgodnić warunki transportu i uzyskać zgodę na przyjęcie świń.
 • Po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze świń z obszaru zagrożenia, powinno być przeprowadzone  oczyszczanie i odkażanie środków transportu, a w razie potrzeby dezynsekcja  (kopia dokumentu potwierdzającego wykonanie czyszczenia i dezynfekcji po ostatnim przemieszczeniu – muszą być dostępne u kierowcy).

2016-03-22    Afrykański pomór świń (ASF) w Obwodzie odesskim na Ukrainie w pobliżu granicy z Mołdawią.

2016-02-25    Afrykański pomór świń (ASF) na Krymie.

2016-01-20    Afrykański pomór świń (ASF) w Polsce w roku 2014 i 2015.

2015

2015-12-15    OBYWATEL.GOV.PL - informacje i usługi przyjazne obywatelom

https://obywatel.gov.pl/

2015-10-01    Uwaga!!! pojazdy dla zwierząt gospodarskich powracające do UE z Ukrainy.

W następstwie niedawnych powiadomień o ogniskach afrykańskiego pomoru świń na Ukrainie, KE rozszerzyła obowiązek czyszczenia i dezynfekcji wynikający z decyzji (UE) 2013/426/UE o Ukrainę.

Wszystkie pojazdy dla zwierząt gospodarskich powracające na terytorium Unii z Rosji, Białorusi i Ukrainy są kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu sprawdzenia czy zostały one w sposób zadowalający oczyszczone i zdezynfekowane.

2015-07-30    ASF u dzików na Polesiu

2015-07-14    Afrykański Pomór Świń w Rosji w pierwszym półroczu 2015r.

2015-06-30    Przedłużenie embarga na eksport produktów do Rosji do dnia 5 sierpnia 2016r.

Prezydent Federacji Rosyjskiej wydał dekret w sprawie przedłużenia zastosowania embarga na eksport produktów do FR do dnia 5 sierpnia 2016r. Ograniczenia obejmują między innymi poniżej wymienione produkty pochodzenia zwierzęcego zamieszczone w załączniku do dekretu (tekst w j. angielskim).

 (52.2 kB)

2015-05-19    Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Koroszczynie można uzyskać pod numerem telefonu 83 3752082 oraz adresem mailowym sekretariat@griwkor.pl.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

2015-03-23    Afrykański Pomór Świń na Białorusi 2011-2014.

2015-02-03    Afrykański pomór świń - sytuacja epizootyczna w Europie w styczniu 2015 r.

2015-01-12    Afrykański pomór świń w 2014 roku w Europie i dalsze zagrożenie rozprzestrzenienia się choroby w roku 2015.

2015-01-12    Klasyczny pomór świń (CSF) na Ukrainie.

Ukraińskie władze weterynaryjne poinformowały za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) o potwierdzeniu badaniami PCR klasycznego pomoru świń (CSF) u trzech odstrzelonych dzików w obwodzie kijowskim.

http://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000016940_20150112_174508.pdf

2014

2014-12-05    Kontrola pasz w porcie morskim w Elblągu.

Od dnia 12 grudnia 2014 r. na przejściu granicznym w porcie morskim Elbląg możliwa jest kontrola pasz niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt przywożonych z państw trzecich.

Organem Inspekcji Weterynaryjnej właściwym do prowadzenia kontroli urzędowych w w/w zakresie na przejściu granicznym w Elblągu jest Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku.

2014-11-26    Zakaz tranzytu przez Białoruś towarów wwożonych na terytorium Rosji.

Oficjalna strona Rosselkhoznadzoru poinformowała, że od 30.11.2014 Rosja zakazuje tranzytu przez terytorium Republiki Białorusi towarów objętych postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7.08.2014 roku  w celu wykonania Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 6.08.2014 r. nr 560 "W sprawie stosowania niektórych specjalnych środków gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej".Zakaz obejmuje towary wwożone do Rosji lub przewożone do innych krajów trzecich przez Rosję.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/11750.html

2014-10-11    ASF na Ukrainie

OIE informuje o przypadkach wystąpienia ASF - afrykańskiego pomoru świń wśród świń domowych na UKRAINIE.

11-10-2014 wykryto kolejne ognisko ASF u świń domowych w miejscowości Kruty (rejon nizhynskyi, obwód czernihowski). To już drugie ognisko w tym obwodzie. Poprzednie, w miejscowości Okhramyevychi  oddalonej od obecnego ogniska o ok. 95 km, potwierdzono 31-08-2014.

Graniczny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych zasadach wwozu żywności z krajów trzecich do UE. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów należy przekazać do oficjalnego zniszczenia. Środki transportu po rozładunku zwierząt powinny zostać w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

link do informacji źródłowej

2014-10-03    Wykrycie w Rosji fragmentów wirusa ASF w białoruskich produktach mięsnych

Na oficjalnych stronach internetowych rosyjskich służb weterynaryjnych -Rosselkhoznadzor oraz Departamentu Nadzoru Weterynarii i Żywności Białorusi ukazała się wiadomość o wykryciu w Rosji fragmentów wirusa Afrykańskiego pomoru świń-ASF w produktach mięsnych jednego z białoruskich zakładów. W wyniku prowadzonego monitoringu stwierdzono fragmenty ASFV w 3 próbkach kiełbas pobranych z hurtowni „Dom Handlowy Belproduct” w Briańsku. Próbki pochodziły z kiełbas gotowanych wyprodukowanych przez  „Orszański kombinat mięsno-konserwowy” w Orszy na Białorusi. W związku z tym Rosselchoznadzor wprowadził tymczasowy zakaz importu z ww.zakładu.

2014-09-30    HPAI - wysoce zjadliwa grypa ptasia w Rosji

Dnia 30 września 2014 r. Rosja zgłosiła dwa przypadki ognisk wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N1 do OIE.

http://www.oie.int

Wobec powyższego, Rosja nie może być dalej uznawana za wolna od tej choroby, a co za tym idzie Rosja nie jest w stanie certyfikować status wolny od wysoce zjadliwej grypy ptasiej dla przesyłek świeżego mięsa drobiu, drobiowych produktów mięsnych pozyskanych z mięsa drobiowego albo zawierających mięso drobiu i dzikiego ptactwa hodowlanego (obróbka A) i nieprzetworzonych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przywożonych do UE.

2014-09-09    Ogłoszenie

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce budżetowej majątku ruchomego.

 (651.7 kB)

2014-06-02    Przywóz słomy i siana z Białorusi i Ukrainy.

Dnia 3 czerwca 2014 wchodzi w życie Rozporządzenie (UE) nr 494/2014, zmieniające załącznik V do Rozporządzenia 136/2004, który stanowi wykaz państw, z których możliwy jest przywóz słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490).

Państwa, z których możliwy jest przywóz jedynie granulatu słomy w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie w zakładach energetycznych) to:

 • Białoruś,
 • Ukraina.

Granulat z granicy musi być przewieziony bezpośrednio do zakładu energetycznego w procedurze kanalizacji.

Przywóz do UE siana i słomy (w tym do celów energetycznych) podlega granicznej kontroli weterynaryjnej.

 (330.0 kB)

2014-05-05    Elektroniczna awizacja poprzez system TRACES.

W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRCES, informujemy, że każda osoba odpowiedzialna za przesyłkę, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie, musi być zarejestrowana w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta użytkownika w TRACES.

Instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji:

 (337.7 kB)

2014-04-04    Czasowe ograniczenia na przewóz świń tranzytem przez Litwę, Ukrainę i Polskę.

Od dnia 7 kwietnia 2014 Rossielchoznadzor nakłada czasowe ograniczenia na tranzyt przez Litwę, Ukrainę i Polskę żywych świń transportowanych do odbiorców w Federacji Rosyjskiej.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/9409.html

2014-04-02    Federacja Rosyjska wstrzymuje import z Polski i Litwy produktów mięsnych gotowych z udziałem mięsa wieprzowego

Rosselhoznadzor poinformował, że od dnia 7 kwietnia 2014 Federacja Rosyjska wstrzymuje import z Polski i Litwy produktów mięsnych gotowych z udziałem mięsa wieprzowego, za wyjątkiem gotowych pasz dla kotów i psów, które przeszły obróbkę termiczną (temperatura nie niższa niż 70 stopni Celsjusza, czas obróbki nie krótszy niż 20 minut).
Zakaz ma związek z wykryciem w pobliżu granicy z Białorusią dwóch dzików zakażonych ASF:

 • Na Litwie      - 24 stycznia 2014
 • W Polsce      - 17 i 18 lutego 2014

Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego nie odnotowano ani jednego nowego przypadku ASF na Litwie i w Polsce.

2014-03-30    Powiat bialski, w którym znajduje się przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie został wyłączony ze strefy zakażonej

Decyzją wykonawczą KE 178_2014 - Powiat bialski, w którym znajduje się przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie został wyłączony ze strefy zakażonej, w której obowiązują tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym od dnia 30 marca 2014 w Powiecie bialskim nie obowiązują obecnie żadne ograniczenia.

 (826.2 kB)

2014-03-19    ASF u dzików na terytorium Polski

Informacje i uwarunkowania dotyczące ustanowienia obszaru zakażonego (obszaru objętego restrykcjami w związku z wystąpieniem przypadków ASF u dzików) na terytorium Polski

 (581.9 kB)

2014-03-17    Informacja nt. przypadków ASF u dzików w Polsce

2014-03-14    Przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie zostało uznane za strefę zakażoną ASF

Decyzją wykonawczą KE 134_2014 - Powiat bialski, w którym znajduje się przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie został uznany za strefę zakażoną, w której obowiązują tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do ASF - afrykańskiego pomoru świń.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 (737.7 kB)

2014-03-13    Ograniczenia w eksporcie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych nałożone na Polskę przez kraje trzecie w związku z dwoma przypadkami ASF u dzików.

Wg. informacji z Głównego Inspektoratu Weterynarii eksport mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych spoza strefy objętej restrykcjami możliwy jest do Hongkongu, Wietnamu, USA, Kanady, Macedonii, Mołdawii, Serbii, natomiast RPA, Australia, Federacja Rosyjska, Kazachstan dopuszczają import produktów mięsnych poddanych obróbce spoza strefy objętej restrykcjami.

Główni partnerzy handlowi, z którymi prowadzone są rozmowy w kierunku odblokowania eksportu to m.in. Federacja Rosyjska, Japonia, Chińska Republika Ludowa, Korea Południowa, Tajwan, Singapur, Ukraina, Uzbekistan.

link do informacji źródłowej

2014-02-20    Środki ochronne w odniesieniu do ASF w Polsce

Weszła w życie decyzja (UE) 2014/100/UE dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce ustanawiająca obszar zakażony:

 • w województwie podlaskim: powiat sejneński; w powiecie augustowskim gminy Płaska, Lipsk i Sztabin; powiat sokólski; w powiecie białostockim gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo i Gródek; oraz powiaty hajnowski, bielski i siemiatycki;
 • w województwie mazowieckim: powiat łosicki;
 • w województwie lubelskim: powiaty bialski i włodawski.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 14 marca 2014 r.

2014-02-19    Drugi przypadek ASF w Polsce

image

Padły dzik, u którego stwierdzono obecność przeciwciał i materiału genetycznego wirusa ASF, został znaleziony na terenie powiatu sokólskiego w okolicy wsi Kruszyniany (gmina Krynki) w dniu 15 lutego 2014 r., w pobliżu granicy z terytorium Białorusi.

link do informacji źródłowej

2014-02-18    Przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie zostało uznane za strefę zakażoną.

Decyzją wykonawczą KE 100_2014 - Powiat bialski, w którym znajduje się przejście graniczne w Kukurykach/Koroszczynie został uznany za strefę zakażoną, w której obowiązują tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 14 marca 2014 r.

 (736.1 kB)

2014-02-17    ASF w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w ramach programu monitorowania afrykańskiego pomoru świń, który prowadzony jest w Polsce od 2013r., w okolicach wsi Grzybowszczyzna, gm. Szudziałowo, (woj. podlaskie) w odległości ok. 900 m od granicy z Białorusią, zidentyfikowano martwego dzika, w którego tkankach stwierdzono materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

ink do informacji źródłowej

2014-02-14    Zmiana decyzji 2013/426/UE w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa ASF

Decyzja 2014/84/UE zmieniająca 2013/426/UE, ogranicza obowiązek składania oświadczenia dot. czyszczenia i dezynfekcji środków transportu powracających z Rosji i Białorusi do pojazdów powracających po rozładunku zwierząt.

Graniczny Lekarz Weterynarii może zlecić przeprowadzenie dezynfekcji kół i innych części pojazdów, w tym pojazdów przewożących paszę,  w odniesieniu do których możne istnieć ryzyko wprowadzenia ASF na terytorium UE.

2014-01-31    ASF na Ukrainie

OIE informuje o przypadkach wystąpienia ASF - afrykańskiego pomoru świń wśród dzików i świń domowych na UKRAINIE

Graniczny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych zasadach wwozu żywności z krajów trzecich do UE. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające wymogów nalezy przekazać do oficjalnego zniszczenia. Środki transportu po rozładunku zwierząt powinny zostać w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

link do informacji źródłowej

2014-01-24    ASF w UE: Litwa

W dniu 24 stycznia 2014 r. litewskie władze weterynaryjne notyfikowały o stwierdzeniu dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików: w rejonie solecznickim (okręg wileński) oraz w rejonie orańskim (okręg olicki). Przypadki ASF zostały stwierdzone dzięki programowi monitoringu w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń, wprowadzonemu na terytorium Litwy po wykryciu w 2013 r. ogniska ASF na Białorusi.

link do informacji źródłowej

2013

2013-11-05    Pelet ze słomy - przywóz z państw trzecich.

Mając na uwadze interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie przepisów Decyzji Komisji z dnia 21 grudnia 2011, zmieniającą Załącznik I do decyzji 2007/275/WE dotyczącej wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektywy 91/496/EWG i 97/78/WE, nr 2007/31/WE w zakresie przywozu z państw trzecich peletu ze słomy (kod CN 12 13 00 00) przeznaczonych na cele energetyczne, informuję, że:

 • Od 1 stycznia 2014 r. wszystkie przesyłki słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490), w tym pelety na cele energetyczne) należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej, jako produkty podlegające takiej kontroli.
 • Przywóz do UE siana i słomy (w tym do celów energetycznych) możliwy jest jedynie z państw trzecich wymienionych w załączniku V do Rozporządzenia Komisji 136/2004/WE. Państwa wymienione w cytowanym rozporządzeniu to:
  • Afryka Południowa;
  • Australia;
  • Białoruś;
  • Chile;
  • Grenlandia;
  • Islandia;
  • Kanada;
  • Nowa Zelandia;

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie weterynaryjnej kontroli granicznej peletów ze słomy przeznaczonych na cele energetyczne

 (141.1 kB)

2013-08-07    Kontrola oczyszczenia i zdezynfekowanie pojazdu po ostatnim rozładunku zwierząt lub pasz w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi, wszystkie pojazdy dla zwierząt gospodarskich, wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej z Rosji i Białorusi, będą kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.
Ponadto decyzja Komisji 2013/426/UE nakłada na przewoźników zwierząt gospodarskich obowiązek przedstawiania Granicznemu Lekarzowi Weterynarii dokumentu potwierdzającego oczyszczenie i zdezynfekowanie pojazdu po ostatnim rozładunku zwierząt lub pasz w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
W/w dokument musi być równoważny z załącznikiem II decyzji 2013/426/UE.

Wzór oświadczenia składanego przez obsługującego/kierowcę pojazdu:

 (1313.8 kB)

2013-06-21    Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF na Białorusi

link do informacji źródłowej

Afrykański pomór świń w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi
Departament Nadzoru ds. Weterynarii i Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Żywności informuje, że 21.06.2013 r. Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne wykryło w materiale patologicznym pobranym od martwej świni należącej do mieszkańca wioski Czapun w rejonie iwiejskim, obwód grodzieński, materiał genetyczny czynnika wywołującego ASF.
Państwowa Służba Weterynaryjna Republiki Białorusi prowadzi kompleksowe działania mające na celu likwidację ogniska oraz niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby. Afrykański pomór świń to ostra choroba zakaźna mająca ostrą formę, charakteryzująca się szybkim przebiegiem i dużą śmiertelnością zwierząt (98 -100%).

ASF nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

 (88.3 kB)

2012

2012-10-08    Zmiana zakresu działania oraz siedzib granicznych lekarzy weterynarii

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib Powiatowych i Granicznych Lekarzy Weterynarii

źródło informacji

2012-12-18
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 (744.6 kB)

2012-08-22    Wąglik u półtorarocznej jałówki na UKRAINIE

image

OIE informuje o przypadku wystąpienia wąglika u półtorarocznej jałówki na UKRAINIE we wsi Voznesenka, Melitopol'skyi, ZAPOROZH'YE (południowo –wschodnia Ukraina).

źródło informacji

2012-08-03    ASF na Ukrainie

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium UKRAINY, wszystkie pojazdy wywożące trzodę chlewną na terytorium Ukrainy, będą kontrolowane podczas powrotu przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane po wyładowaniu świń.

Na przewoźników trzody chlewnej nałożony został obowiązek przedstawiania Granicznemu Lekarzowi Weterynarii dokumentu potwierdzającego oczyszczenie i zdezynfekowanie pojazdu po ostatnim rozładunku świń na terenie Ukrainy.

W/w dokument musi być równoważny z zał.1 dec. 2011/78/WE: link

2012-08-01    Przypadek wystąpienia ASF na Ukrainie

Na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ukazało się powiadomienie o wystąpieniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Ukrainy.

UWAGA!!!
Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii na temat przywozu żywności w bagażu podróżnych.

 (423.9 kB)

2012-05-15    EURO 2012

Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w specjalnym banerze, dedykowanym EURO 2012 zostały zamieszczone informacje:
- prezentacja dot. zakazu przywozowego w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, przywożonej w bagażu podróżnych;
- prezentacja dot. przemieszczania zwierząt towarzyszących z krajów trzecich do UE;
- link do strony Służby Celnej z zamieszczonymi ulotkami informacyjnymi w kilku wersjach językowych.

2011

2011-02-00     ASF na terytorium Federacji Rosyjskiej

image

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru świń na terytorium Federacji Rosyjskiej, wszystkie pojazdy dla zwierz±t gospodarskich, wjeżdżaj±ce na terytorium Unii z Rosji, będ± kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalaj±cy sposób oczyszczone i zdezynfekowane.
Ponadto decyzja Komisji 2011/78/WE nakłada na przewoĽników zwierz±t gospodarskich obowi±zek przedstawiania Granicznemu Lekarzowi Weterynarii dokumentu potwierdzaj±cego oczyszczenie i zdezynfekowanie pojazdu po ostatnim rozładunku świń na terenie Rosji.

W/w dokument musi być równoważny z zał.1 dec. 2011/78/WE:

Wzór oświadczenia, które ma przedstawić operator/kierowca pojazdu do transportu zwierząt:

 (262.3 kB)

2011-01-01    Zmiana cennika opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

UWAGA !
Od dn. 1.01.2011r. uległ zmianie cennik opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym za weterynaryjn± kontrolę graniczn±.

Pobierz wykaz opłat:

 (33.7 kB)

2010

2010-02-15    Schemat wwozu do Federacji Rosyjskiej importowanego mięsa i surowca mięsnego z krajów Europy

Schemat wwozu do Federacji Rosyjskiej importowanego mięsa i surowca mięsnego z krajów Europy od 1 marca 2010 roku

Od dn.01.03.2010 przesyłki mięsa i surowych produktów mięsnych, wysyłane z krajów WE (poza Litw±, Estoni±, Łotw±, Szwecj±, Finlandi± i Norwegi±) do północno -zachodniego okręgu federalnego Rosyjskiej Federacji, nie powinny przekraczać granicy przez przej¶cie graniczne Kukuryki -Kozłowicze.

 (91.5 kB)

2009

2009-10-30    ASF na terytorium Federacji Rosyjskiej

image

W związku ze stwierdzonymi w ostatnich tygodniach na terytorium Federacji Rosyjskiej przypadkami Afrykańskiego Pomoru Świń przypominamy o:

 • Zakazie wwozu do Unii Europejskiej spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podręcznym.
 • Konieczności przeprowadzania mycia i dezynfekcji pojazdów woż±cych zwierzęta do Federacji Rosyjskiej po ich rozładunku.
 • Jarosław Nestorowicz
  Graniczny Lekarz Weterynarii
  w Koroszczynie

  2009-05-04    Wspólne oświadczenie WTO/OIE/WHO/FAO w sprawie grypy A/H1N1

  Cztery światowe organizacje oświadczyły 2 maja 2009 r., że produkty pochodzące z wieprzowiny produkowane w warunkach zgodnych z praktyką higieniczną nie są źródłem infekcji.

  Powyższe oświadczenie zostało wydane wspólnie 2 maja 2009 r. przez Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światową Organizację Handlu (WTO).

  W świetle rozprzestrzeniania się grypy A/H1N1, wzrastającego zaniepokojenia możliwością znalezienia wirusa u świń oraz bezpieczeństwa mięsa wieprzowego i produktów z wieprzowiny podkreślamy, iż wieprzowina i produkty z wieprzowiny produkowane w warunkach zgodnych z dobrą praktyką higieniczną rekomendowaną przez WHO, FAO, Komisję Kodeksu Żywnościowego oraz OIE, nie będą źródłem infekcji.

  Do chwili obecnej nie stwierdzono przenoszenia wirusa przez żywność. Brak więc obecnie przesłanek zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE, które narzucałyby ograniczenia handlowe w imporcie świń i produktów z nich pochodzących.

  Jednakże istotne jest, że służby weterynaryjne powinny współpracować ze swoimi odpowiednikami w zakresie zdrowia ludzi poprzez monitoring stad świń pod względem jakichkolwiek objawów dotycz±cych nietypowych zachorowań z podejrzeniem powiązania z przypadkami zakażeń ludzi wirusem A/H1N1.

  (źródło: http://www.wetgiw.gov.pl)

  2009-01-01    Środki transportu - system nawigacji

  Wg. Rozporządzenia Rady (we) nr 1/2005 załącznik I rozdz. VI pkt.4.1 od 1.1.2009 wszystkie środki transportu, służące do przewozu zwierząt nieparzystokopytnych, bydła domowego, świń, kóz i owiec, powinny być wyposażone w system nawigacji, informujący o czasie otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej oraz pozwalaj±cy na sprawdzenie zapisów sekcji 4 dziennika podróży.

  2008

  2008-06-14    Informacja Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce dot. ochrony terytorium Federacji Rosyjskiej przed przedostaniem się chorób zakaźnych:

  W celu ochrony terytorium Federacji Rosyjskiej przed przedostaniem się chorób zakaźnych, Ministerstwo Rolnictwa i Federalna Służba Celna Federacji Rosyjskiej wystosowały pismo z dnia 30 kwietnia 2008 r. nr BN/2394/01-18/17323„ O przedsięwzięciach podjętych w celu zapobiegania przeniesieniu się chorób zakaźnych zwierząt z innych krajów”, w którym zwrócono uwagę na koniecznoŚć przestrzegania Ustawy Federacji Rosyjskiej z 14 maja 1993 r. nr 4979-1 "O weterynarii" w częŚci dotyczącej zakazu wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej wszelkich ładunków pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem żywnoŚci dla dzieci przygotowanej przemysłowo), w tym w bagażu ręcznym, bagażu i przesyłkach pocztowych bez zezwolenia Rosselchoznadzoru i weterynaryjnych dokumentów towarzyszących.
  W związku z tym, wydano polecenie odpowiednim granicznym służbom Rosji o koniecznoŚci konfiskaty produkcji zwierzęcej wwożonej na terytorium Federacji Rosyjskiej wszystkimi rodzajami transportu w bagażu ręcznym, bagażu i przesyłkach pocztowych bez wskazanych wyżej dokumentów zezwalających.

  2006

  2006-02-28    

  Od 28.02.2006 obowiązuje rozporządzenie komisji (WE) nr 18/2006 z dnia 6 stycznia 2006 PDFzmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 988/2003 patrlamentu europejskiego i rady w odniesieniu do wykazu krajów i terytoriów.

  Białoruś została dopisana do załącznika II częŚci C, co oznacza ,że zwierzeta pochodzące z Białorusi, nie muszą zostać, przed wprowadzeniem na terytorium UE, poddane neutralizującemu miareczkowaniu przeciwciał.

  Dotyczy to również zwierząt pochodzących z państw wymienionych w w/w załączniku (np.:Rosja) przejeżdzających przez terytorium Białorusi oraz również zwierząt które wyjechały na Białoruś i powracają.

  2006-01-28    Psy, koty i fretki - miareczkowanie przeciwciał

  Od dnia 28.01.2006 psy, koty i fretki:

  • pochodzące z Rosji i przewożone przez terytorium Białorusi do Wspólnoty Europejskiej.
  • pochodzące z Białorusi.
  • które wyjechały na Białoruś i powracają do Wspólnoty Europejskiej.

  nie muszą być poddane neutralizującemu miareczkowaniu przeciwciał.