Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

WZORY ŚWIADECTW wszystkie

Lp Opis Stosowane
od dnia
Plik
1

Deklaracja importera kości i produktów z kości (bez mączki kostnej, rogów i produktów z rogów (bez mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (bez mączki z kopyt) przeznaczonych do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby

2011-03-04 (PL)  
(EN)  
2

Dokument towarzyszący przesyłkom kości i produktów z kości (bez maczki kostnej), rogów i produktów z rogów (bez maczki), kopyt i produktów z kopyt (bez maczki )przeznaczonym do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej.

2011-03-04 (PL) Plik typu doc 
3

Poświadczenie BSE - wykaz produktów ubocznych wymienionych w zał. IX, rozdz. D, sekcja A  Rozporządzenia.(UE) 999/2001

2013-07-19 (PL)  
4

Poświadczenie BSE na produkty uboczne

św. podpisane do 31.07.2019r., dopuszczone do wwozu do dnia 30.09.2019r.

2019-03-19 (PL)  
5

Świadectwo dla gryzaków dla psów

2019-03-19 (PL)  
6

Świadectwo dla karmy dla zwierząt domowych w puszkach

2019-03-19 (PL)  
7

Świadectwo dla mleka i produktów pochodnych mleka nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

2019-03-19 (PL)  
8

Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek przeżuwaczy i koniowatych (które były trzymane odzdzielnie przez okres 21 dni lub będą transportowane przez 21 ciągłych dni przed przywozem)

2011-03-04 (PL)  
(EN)  
9

Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek zwierząt kopytnych

2011-03-04 (PL)  
(EN)  
10

Świadectwo dla poddanych obróbce trofeów myśliwskich i innych preparatów pochodzących od ptaków i zwierząt kopytnych składających się wyłącznie z rogów, kopyt, pazurów, zębów, skór lub skórek

2013-04-09 (PL)  
(EN)  
11

Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych

2019-03-19 (PL)  
12

Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt domowych

2019-03-19 (PL)  
13

Świadectwo dla przetworzonego białka zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko.

2019-03-19 (PL)  
14

Świadectwo dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma dla zwierząt domowych w puszkach

2019-03-19 (PL)  
15

Świadectwo dla rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych o i polepszaczy gleby

2019-03-19 (PL)  
16

Świadectwo dla surowej karmy dla zwierząt domowych przeznaczonej do sprzedży bezpośredniej lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt futerkowych

2019-03-19 (PL)  
17

Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym

2019-03-19 (PL)  
18

Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy

2019-03-19 (PL)  
19

Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych.

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
20

Świadectwo dla kolagenu spożywczego.

2018-05-18 (PL)  
(EN)  
21

Świadectwo dla przetworów jajecznych.

2019-09-14 (PL)  
(EN)  
22

Świadectwo dla przetworów jajecznych.

wystawione do 11.X.2019r., dopuszczone do wwozu do 11.XI.2019r.

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
23

Świadectwo zdrowia - mięso drobiu

2017-01-31 (PL)  
(EN)  
24

Świadectwo zdrowia - mięso drobiu

tranzyt

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
25

Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi

2013-04-01 (PL)  
(EN)  
26

Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce

2013-07-21 (PL)  
(EN)  
27

Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce

tranzyt

2013-07-21 (PL)  
(EN)  
28

Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2016-06-03 (PL)  
(EN)  
29

Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2012-11-26 (PL)  
(EN)  
30

Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2017-07-01 (PL)  
(EN)  
31

Świadectwo zdrowia dla tranzytu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

tranzyt

2012-06-25 (PL)  
(EN)  
32

Świadectwo zdrowia mięso świeże

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
33

Świadectwo zdrowia produkty mięsne

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
34

Świadectwo zdrowia wyroby mięsne

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
35

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym

2019-11-01 (PL)  
(EN)  
36

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek - przemieszczenie o charakterze niehandlowym

wystawione do 31.10.2019r., akceptowane do wwozu do 28.02.2020r.

2016-09-01 (PL)  
(EN)  
37

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe).

2019-07-01 (PL)  
38

Świadectwo zdrowia dla psów, kotów lub fretek podlegających pełnej granicznej kontroli weterynaryjnej (zw. handlowe).

podpisane do 30.11.2019, dopuszczone do wwozu do 31.12.2019

2017-06-01 (PL)  
(EN)  
39

Świadectwo zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i guana nietoperzy

2015-02-23 (PL)  
(EN)  
40

Świadectwo zdrowia dla pszczelich produktów ubocznych przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w pszczelarstwie, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium

2015-02-23 (PL)  
(EN)  
41

Świadectwo zdrowia na mleko surowe i przetwory mleczne

tranzyt

2014-03-26 (PL)  
(EN)  
42

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w wyścigach zarejestrowanych koni, które uczestniczyły w określonych wyścigach w Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Katarze

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
43

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni do zawodów po czasowym wywozie na okres krótszy niż 90 dni w celu udziału w imprezach jeździeckich organizowanych pod auspicjami Fédération Equestre Internationale (FEI)

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
44

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii przesyłek domowych gatunków koniowatych na ubój

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
45

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
46

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby powtórnego wprowadzenia do Unii zarejestrowanych koni w celu udziału w wyścigach, zawodach i wydarzeniach kulturalnych po czasowym wywozie przez okres mniej niż 30 dni

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
47

Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tymczasowego przyjęcia zarejestrowanych koni do Unii na okres krótszy niż 90 dni

2018-10-01 (PL) Plik typu doc 
48

Wzory świadectw zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby przywozu do Unii pojedynczego zarejestrowanego konia, zarejestro­ wanego zwierzęcia z rodziny koniowatych lub zwierzęcia z rodziny koniowatych do chowu i produkcji

2018-10-01 (PL) Plik typu doc