Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

Ważne informacje dla osób podróżujących do UE !

 • Przywóz produktów pochodzenia zwierzęcego na teren UE
  (w tym niewielkie ilości wwożone przez podróżnych!)
   
  • film informacyjny
  • ulotka - produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty złożone), które można wwozić do UE  

WYKAZY PODMIOTÓW


WWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

 • CVEDP na produkty Plik typu xls 
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r)

  Wskazówki dotyczące wypełniania Plik typu doc 


PONOWNY PRZYWÓZ (RE-IMPORT) PRODUKTÓW DO UE

 • Przesyłka musi być zgłoszona do granicznej kontroli weterynaryjnej przez osobę odpowiedzialną lub jej pełnomocnika (patrz zgłoszenie do kontroli)
 • Dokumenty wymagane przy zwrocie przesyłki z kraju trzeciego do UE:
  (Dyrektywa (UE) 97/78/UE, art.15; polska ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27.08.2003r.,art.32 (Dz. U.z 2003r., Nr 165, Poz.1590 )
  • Oryginał świadectwa wywozowego lub uwierzytelniona kopia,
  • Akt zwrotu –dokument wydany przez właściwą władzę państwa trzeciego dotyczący przyczyn odmowy przyjęcia przesyłki przez kraj trzeci,
  • Gwarancja właściwej władzy państwa trzeciego, że warunki składowania zostały spełnione, produkt nie podlegał manipulowaniu lub w przypadku zaplombowanych kontenerów oświadczenie przewoźnika, że zawartość kontenerów nie została rozładowana, a warunki transportu zostały zachowane,
  • Zgoda właściwej władzy weterynaryjnej wystawiającej oryginalne świadectwo na przyjęcie towaru.
 • Przesyłka zawsze jest zawracana bezpośrednio do przedsiębiorstwa pochodzenia w UE, w którym wystawiono świadectwo.

IMPORT DO UE SŁOMY I SIANA.

 • Wszystkie przesyłki słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490), w tym pelety na cele energetyczne) należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej, jako produkty podlegające takiej kontroli.
 • Przywóz do UE siana i słomy (w tym do celów energetycznych) możliwy jest jedynie z państw trzecich wymienionych w załączniku V do Rozporządzenia Komisji 136/2004/WE. Państwa wymienione w cytowanym rozporządzeniu to:
  • Republika Południowej Afryki;
  • Australia;
  • Chile;
  • Grenlandia;
  • Islandia;
  • Kanada;
  • Szwajcaria;
  • Nowa Zelandia;
  • Serbia;
  • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Państwa, z których możliwy jest przywóz jedynie granulatu słomy w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie w zakładach energetycznych) to:
  • Białoruś,
  • Ukraina.
  Granulat z granicy musi być przewieziony bezpośrednio do zakładu energetycznego w procedurze kanalizacji.

WZORY ŚWIADECTW - produkty jadalne

Lp Opis Stosowane
od dnia
Plik
1

Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych.

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
2

Świadectwo dla kolagenu spożywczego.

2018-05-18 (PL)  
(EN)  
3

Świadectwo dla przetworów jajecznych.

2019-09-14 (PL)  
(EN)  
4

Świadectwo dla przetworów jajecznych.

wystawione do 11.X.2019r., dopuszczone do wwozu do 11.XI.2019r.

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
5

Świadectwo zdrowia - mięso drobiu

2017-01-31 (PL)  
(EN)  
6

Świadectwo zdrowia - mięso drobiu

tranzyt

2015-04-21 (PL)  
(EN)  
7

Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi

2013-04-01 (PL)  
(EN)  
8

Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce

2013-07-21 (PL)  
(EN)  
9

Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce

tranzyt

2013-07-21 (PL)  
(EN)  
10

Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2016-06-03 (PL)  
(EN)  
11

Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2012-11-26 (PL)  
(EN)  
12

Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2017-07-01 (PL)  
(EN)  
13

Świadectwo zdrowia dla tranzytu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

tranzyt

2012-06-25 (PL)  
(EN)  
14

Świadectwo zdrowia mięso świeże

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
15

Świadectwo zdrowia produkty mięsne

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
16

Świadectwo zdrowia wyroby mięsne

tranzyt

2011-10-04 (PL)  
17

Świadectwo zdrowia na mleko surowe i przetwory mleczne

tranzyt

2014-03-26 (PL)  
(EN)  

Warning: mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli in /pl/teksty/swiad.php on line 38
Błąd zapytania !