Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

  • Wykaz chorób z listy OIE Link...
  • Karty techniczne chorób zakaźnych z listy OIE Link...
  • Tygodniowe informacje o chorobach zakaźnych na świecie Link...
  • Ogólny schemat zwalczania choroby zakaźnej  
  • Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania  
  • Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w UE  

Bieżące zagrożenia

Kontrola oczyszczenia i zdezynfekowanie pojazdu powracających po ostatnim rozładunku zwierząt.

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, wszystkie pojazdy dla zwierząt gospodarskich, wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej z Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy, będą kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.

Decyzja 2014/84/UE zmieniająca 2013/426/UE , ogranicza obowiązek składania oświadczenia dot. czyszczenia i dezynfekcji środków transportu powracających z Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy do pojazdów powracających po rozładunku zwierząt.
W/w dokument musi być równoważny z załącznikiem II decyzji 2013/426/UE.
Wzór oświadczenia składanego przez obsługującego/kierowcę pojazdu:  

Graniczny Lekarz Weterynarii może zlecić przeprowadzenie dezynfekcji kół i innych części pojazdów, w tym pojazdów przewożących paszę, w odniesieniu do których może istnieć ryzyko wprowadzenia ASF na terytorium UE.

Filmy o ASF (afrykańskim pomorze świń) - kliknij


Ważniejsze choroby z listy OIE

Lp. Nazwa choroby informacje o chorobie
1Pryszczyca
(łac. Aphtae Epizooticae)
 
2Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
(łac. Stomatitis vesicularis)
 
3Choroba pęcherzykowa świń 
4Księgosusz - Pomór bydła
(łac. Typhus bovum contagiosus)
 
5Pomór małych przeżuwaczy 
6Zaraza płucna bydła
(łac. Pleuropneumonia contagiosa bovum; Mycoplasmosis)
 
7Guzowata choroba skóry bydła 
8Gorączka Doliny Rift 
9Choroba niebieskiego języka
(łac. Febris catarrhalis ovium)
 
10Choroba niebieskiego języka - objawy 
11Ospa owiec i kóz
(łac. Variola)
 
12Afrykański pomór koni
(łac. Pestis equrum)
 
13Afrykański pomór świń
(łac. Pestis africana suum)
 
14Klasyczny pomór świń
(łac. Pestis clasica suum)
 
15Pomór ptactwa - influenza ptaków o wysokiej zjadliwości 
16Choroba Newcastle 
17Krwotoczna choroba zwierzyny płowej 
18Gąbczasta encefalopatia bydła