Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZWIERZĘTA I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

 • Wskazówki Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie.

  Zgodnie z artykułem 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich, osoba odpowiedzialna za ładunek winna powiadomić o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej.
  Osoba odpowiedzialna za przesyłkę wypełnia cz. 1 CVED i przekazuje go personelowi weterynaryjnemu w punkcie kontroli granicznej. Jednak przed fizycznym przybyciem przesyłki na granicę, przesyłana jest do Granicznego Inspektoratu drogą elektroniczną poprzez system TRACES awizacja w formie wypełnionej 1 części CVED -nowe.

  (pobierz pełną informację  )

 • Elektroniczna awizacja poprzez system TRACES.

  W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRCES, informujemy, że każda osoba odpowiedzialna za przesyłkę, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie, musi być zarejestrowana w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta użytkownika w TRACES.
  Instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji.  DOKUMENT ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • CVEDP dla produktów Plik typu xls 
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r)
  Wskazówki dotyczące wypełniania Plik typu doc 

 • CVEDA dla zwierząt Plik typu xls 
  (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami)
  Wskazówki dotyczące wypełniania Plik typu doc 

DOKUMENT ZGŁOSZENIA PASZ NIE ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁÓW Z TKANEK ZWIERZĘCYCH

Dokument zgłoszenia + wskazówki dotyczące wypełniania

Informacja o sposobie zgłaszania przesyłek pasz do weterynaryjnej kontroli granicznej i trybie powiadamiania Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

 • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn Plik typu doc 
 • dotyczy PKG drogowego Hrebenne Plik typu doc 
 • dotyczy PKG kolejowego Terespol - Kobylany Plik typu doc 
 • dotyczy PKG kolejowego Hrubieszów Plik typu doc 


PEŁNOMOCNICTWA

Przedstawienie pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu gminy.
Pełnomocnictwo można udzielić osobie fizycznej lub firmie np. spedycji, mającej adres zameldowania lub działalności na terenie Unii Europejskiej.

Pełnomocnictwo - przykładowy wzór upoważnienia    

 • Dane Urzędu Gminy w Terespolu (PKG Kukuryki/Koroszczyn, PKG Terespol/Kobylany)

  Urząd Gminy Terespol
  Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany
  21-540 Małaszewicze
  Tel. +48 83 411 20 00
  Fax. +48 83 411 20 09
  e-mail: info@terespol.ug.gov.pl
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
  Rachunek bankowy:
  13 1020 1260 0000 0402 0014 0228


 • Dane Urzędu Gminy w Lubyczy Królewskiej (PKG Hrebenne)

  Urząd Gminy Lubycza Królewska
  22-680 Lubycza Królewska
  ul. Kolejowa 1
  Rachunek bankowy:
  BS Lubycza Królewska 87 9617 0005 0000 0071 2000 0001


 • Dane Urzędu Gminy Miejskiej w Hrubieszowie (PKG Hrubieszów)

  Urząd Miasta Hrubieszów
  ul. mjr. H. Dobrzańskiego
  22-500 Hrubieszów
  Rachunek bankowy:
  Bank PEKAO S.A. 89 1240 2829 1111 0000 4027 0241