Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

INFORMACJE - PASZE


 • Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 7 listopada 2014r.    


 • DOKUMENT ZGŁOSZENIA przywożonej przesyłki paszy nie zawierającej materiałów paszowych z tkanek zwierząt

  Informacja o sposobie zgłaszania przesyłek pasz do weterynaryjnej kontroli granicznej i trybie powiadamiania Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

  • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn Plik typu doc 
  • dotyczy PKG drogowego Hrebenne Plik typu doc 
  • dotyczy PKG kolejowego Terespol - Kobylany Plik typu doc 
  • dotyczy PKG kolejowego Hrubieszów Plik typu doc 

 • DOKUMENT potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki pasz
   

 • Wzór oświadczenia o produktach pochodzenie niezwierzęcego (NAO), nieprzeznaczonych na cele paszowe.
  • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn Plik typu doc 
  • dotyczy PKG drogowego Hrebenne Plik typu doc 
 • Podmioty zamierzające wprowadzać pasze do obrotu powinny zostać zgłoszone właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii celem zarejestrowania lub zatwierdzenia oraz umieszczenia na wykazie prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.
  Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii podmiotu działającego na rynku pasz.  

 • Przywóz dodatków paszowych (Rozp. (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady), mieszanek i premiksów je zawierających, z państw trzecich, dopuszcza się po spełnieniu wymagań określonych w Rozp. (WE) 1831/2003, w tym z zakładów mających przedstawicielstwo na terenie WE.
  Zakłady państw trzecich posiadające przedstawicielstwo na terytorium RP Plik typu doc