Od dnia 16 września 2024 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozp. (UE) 2024/1130 i Rozp. (UE) 2024/1170, psy, koty i fretki domowe, przed wprowadzeniem do Unii z Białorusi i Rosji, muszą posiadać ważne badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania.

Od godz. 00:00 dnia 16 kwietnia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz wjazdu pojazdów (samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych) zarejestrowanych w Unii Europejskiej przez granicę celną Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na Białoruś. Wyjątkiem jest wjazd na Białoruś przez określone punkty kontrolne do specjalnie wyznaczonych miejsc do wykonywania operacji ładunkowych.
 
Ograniczenie to nie będzie obowiązywało:
  1. w okresie do 23 kwietnia 2022 r. w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w UE, które wjechały do Białorusi do 16 kwietnia 2022 r.,
  2. w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w UE, przewożących przesyłki pocztowe i żywe zwierzęta.
Ministerstwo Transportu Białorusi określiło miejsca, do których pojazdy zarejestrowane w UE mogą dojechać w celu wykonywania rozładunku bądź załadunku towarów.
Ponadto Państwowy Komitet Celny Białorusi w porozumieniu z Ministerstwem Transportu Białorusi wskaże inne tego typu miejsca.
 
Źródło informacji: Ministerstwo Transportu i Łączności Republiki Białorusi

9 kwietnia 2022 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające sankcje wobec przedsiębiorstw transportu drogowego mających siedzibę w Rosji i na Białorusi czyli zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym także tranzytu, przez przewoźników i inne przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rosji i na Białorus. O ich wprowadzeniu zadecydowała Rada UE.

Zakaz co do zasady nie dotyczy:

  • usług pocztowych w trybie usługi powszechnej,
  • towarów przewożonych tranzytem przez Unię między obwodem kaliningradzkim a Rosją, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany na mocy unijnych przepisów (dotyczy to tylko przedsiębiorstw z siedzibą w Rosji).

Od zakazu przewidziana są także inne odstępstwa. Otóż każde z państw członkowskich może zezwolić na wykonanie przewozu drogowego towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub na Białorusi, jeżeli uzna ono, że taki transport jest niezbędny w celu:

  • przywozu lub transportu do Unii paliw kopalnych oraz metali,
  • zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, a także nawozów,
  • humanitarnym,
  • funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów, lub
  • przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w ramach współpracy kulturalnej z Rosją.

Sankcje nie dotyczą unijnych przewoźników.

Zakazu nie stosuje się do 16 kwietnia 2022 r. do przewozów rzeczy rozpoczętych przed 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem, że pojazd znajdował się już na terytorium Unii w dniu 9 kwietnia 2022 r. lub musi przejechać tranzytem przez Unię, aby powrócić do Rosji.