Informacje: Produkty

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO UE !

WYKAZY PODMIOTÓW

WWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

IMPORT DO UE SŁOMY I SIANA.

poniższa procedura obowiązuje do 21 kwietnia 2021r., ale na podstawie 2020/2208 nadal jest możliwy wwóz słomy i sana z GB.