Informacje: Produkty

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO UE !

WYKAZY PODMIOTÓW

WWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

IMPORT DO UE SŁOMY I SIANA

Wszystkie przesyłki słomy i siana (CN 12130000 oraz 121490), w tym pelety na cele energetyczne należy zgłaszać do weterynaryjnej kontroli granicznej, jako produkty podlegające takiej kontroli.
Przywóz do UE siana i słomy (w tym do celów energetycznych) możliwy jest jedynie z państw trzecich wymienionych w załączniku  do Decyzji Komisji (UE) 2022/575. Państwa wymienione w cytowanym załączniku to:
 • Australia;
 • Chile;
 • Grenlandia;
 • Islandia;
 • Kanada;
 • Szwajcaria;
 • Nowa Zelandia;
 • Stany Zjednoczone Ameryki;
 • Zjednoczone Królestwo,
 • Guernsey;
 • Wyspa Man;
 • Jersey;
 • Serbia.
Państwa, z których możliwy jest przywóz jedynie granulatu słomy w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie w zakładach energetycznych) to:
 • Ukraina.

WWÓZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH I INNYCH PREPARATÓW ZWIERZĘCYCH