Informacje: Eksport z PL do RU BY KZ

EKSPORT Z POLSKI DO ROSJI

Schemat wwozu do Federacji Rosyjskiej importowanego mięsa i surowca mięsnego z krajów Europy od 1 marca 2010 roku

Informacje Rossielchoznadzor’u dotyczące wwozu do FR produktów z Polski:

Embargo na towary pochodzące z UE, USA, Kanady, Australii, Norwegii, Ukrainie, Albanii, Czarnogórze, Islandii i Liechtensteinie. Od dnia 04.07.2017r. postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej wprowadza się uchwałę nr 790, która wprowadza zmiany w uchwale nr 778 z 7.08.2014 r. Uchwała nr 790 przedłużyła obowiązywanie zakazu importu do RU szeregu artykułów rolno-spożywczych do 31.12.2018 roku, ale nie zmieniła listy produktów objętych zakazem oraz nie zmieniła listy krajów pochodzenia w/w artykułów rolno-spożywczych.
Tekst uchwały w jęz. rosyjskim: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707050008

Przedłużenie embarga na eksport produktów do Rosji do dnia 31.12.2018 roku. W dniu 30.06.2017 prezydent RU W. Putin, podpisał dekret nr 293 dot. przedłużenia obowiązywania tzw. “specjalnych środków gospodarczych” (embargo – tzw. “kontrsankcje”). Zgodnie z w/w dekretem obowiązywanie zakazu importu do RU szeregu produktów spożywczych (wprowadzone dekretem nr 560 z dnia 6.08.2014 roku i następnie przedłużane) zostało po raz kolejny przedłużone. Jednocześnie dekret przewiduje, że na wniosek rządu RU, możliwa jest zmiany terminu obowiązywania w/w zakazu.
Tekst dekretu w jęz. rosyjskim: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706300013

UNIA CELNA - REPUBLIKA BIAŁORUŚ - REPUBLIKA KAZACHSTAN - FEDERACJA ROSYJSKA

ZAKAZ TRANZYTU PRZEZ TERYTORIUM BIAŁORUSI.

 

Od 30.11.2014 Rosja zakazuje tranzytu przez terytorium Republiki Białorusi towarów objętych postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7.08.2014 roku w celu wykonania Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 6.08.2014 r. nr 560 “W sprawie stosowania niektórych specjalnych środków gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. Zakaz obejmuje towary wwożone do Rosji lub przewożone do innych krajów trzecich przez Rosję.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/11750.html