Informacje Ogólne

Lista towarów podlegających kontroli weterynaryjnej 

Lista towarów niepodlegających kontroli weterynaryjnej 

CZAS OCZEKIWANIA NA GRANICACH.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE