BCP Kobylany

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Terespolu-Kobylanach funkcjonuje nakolejowym towarowym (stacja Kobylany) przejściu granicznym Terespol (PL) – Brześć (BY), pomiędzy Polską a Białorusią.

Jest to jedyny weterynaryjny posterunek kontroli w Polsce zlokalizowany na kolejowym towarowym przejściu granicznym, gdzie można przeprowadzać weterynaryjne kontrole graniczne produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z krajów trzecich.

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

Adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Posterunek w Kobylanach
21-550 Terespol

Telefony::
+48 833 763 689
+48 783 934 160

Godziny pracy: 8:00 – 18:00 wszystkie dni tygodnia

Ewentualna praca posterunku poza wyżej wymienionymi godzinami jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem inspektoratu, a jej wykonanie będzie uzależnione od obłożenia pracą na przejściu drogowym w Kukurykach i od możliwości kadrowych inspektoratu.

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie w posteruku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.

Kod identyfikacyjny:   PL TKO 2

Lokalizacja:
N 52:02:11,8 E 23:33:20,6