Informacje o ASF

ASF: Kontrola czystości pojazdów...
Filmy o ASF

Czas oczekiwania na granicach

Aktualności na stronie wetgiw.gov.pl

E-PUAP
Logo Ministerstwa Rolnictwa
Logo Komisji Europejskiej

PKG TERESPOL-KOBYLANY

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Terespolu-Kobylanach funkcjonuje na kolejowym towarowym (stacja Kobylany) przejściu granicznym Terespol (PL) - Brześć (BY), pomiędzy Polską a Białorusią.

Jest to jedyny weterynaryjny posterunek kontroli w Polsce zlokalizowany na kolejowym towarowym przejściu granicznym, gdzie można przeprowadzać weterynaryjne kontrole graniczne produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z krajów trzecich.

Na granicznej stacji kolejowej w Terespolu, na której zatrzymują się pociągi osobowe nie ma zatwierdzonego posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej i przeprowadzenie granicznej kontroli weterynaryjnej przesyłek przewożonych pociągami osobowymi jest niemożliwe !

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

  • produktów jadalnych i niejadalnych pochodzenia zwierzęcego: wwóz, wyjazd tylko tranzyt
  • pasz: wwóz, wyjazd tylko tranzyt
  • przeładunku towarów

Adres:
  Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
  Posterunek w Kobylanach
  21-550 Terespol

Telefony::
  +48 833 763 689
  +48 783 934 160
Fax:
  +48 833 763 689

Godziny pracy: 8:00 - 18:00 wszystkie dni tygodnia

Ewentualna praca posterunku poza wyżej wymienionymi godzinami jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem inspektoratu, a jej wykonanie będzie uzależnione od obłożenia pracą na przejściu drogowym w Kukurykach i od możliwości kadrowych inspektoratu.

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie w posteruku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.

Kod identyfikacyjny:   PL TKO 2