Zgłoszenie do kontroli

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZWIERZĘTA I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

Wskazówki Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie

Zgłoszenie do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, siana, słomy i zwierząt odbywa się poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę dokumenty CHED w systemie TRACES NT.

Elektroniczna awizacja poprzez system TRACES NT.

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH PASZE NIEZAWIERAJĄCE MATERIAŁU ZWIERZĘCEGO DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

Zgłoszenie do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłki pasz niezawierających materiału zwierzęcego oraz wskazówki dotyczące wypełnienia.

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE ZGŁOSZENIU

Przedstawienie pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu gminy.
Pełnomocnictwo można udzielić osobie fizycznej lub firmie np. spedycji, mającej adres zameldowania lub działalności na terenie Unii Europejskiej.