Zgłoszenie do kontroli

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZWIERZĘTA I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

Wskazówki Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie.

Zgłoszenie do weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, siana, słomy i zwierząt odbywa się poprzez wypełnienie przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę dokumenty CHED w systemie TRACES NT.

Elektroniczna awizacja poprzez system TRACES NT.

  • W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRACES NT, informujemy, że każda osoba odpowiedzialna za przesyłkę, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie, musi być zarejestrowana w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta użytkownika w TRACES NT.

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH  PASZE NIEZAWIERAJĄCE MATERIAŁU ZWIERZĘCEGO  DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE ZGŁOSZENIU

Przedstawienie pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu gminy.
Pełnomocnictwo można udzielić osobie fizycznej lub firmie np. spedycji, mającej adres zameldowania lub działalności na terenie Unii Europejskiej.