Zgłoszenie do kontroli

INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH ZWIERZĘTA I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

Wskazówki Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie.

 • Zgodnie z artykułem 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich, osoba odpowiedzialna za ładunek winna powiadomić o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę wypełnia cz. 1 CVED i przekazuje go personelowi weterynaryjnemu w punkcie kontroli granicznej. Jednak przed fizycznym przybyciem przesyłki na granicę, przesyłana jest do Granicznego Inspektoratu drogą elektroniczną poprzez system TRACES awizacja w formie wypełnionej 1 części CVED -nowe. (pobierz pełną informację )

Elektroniczna awizacja poprzez system TRACES.

 • W związku z wprowadzeniem elektronicznej awizacji poprzez system TRCES, informujemy, że każda osoba odpowiedzialna za przesyłkę, która będzie awizowała przesyłkę elektronicznie, musi być zarejestrowana w systemie. Wiąże się to z koniecznością posiadania przez taką osobę adresu e-mail oraz konta użytkownika w TRACES.

DOKUMENT ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 • CVEDP dla produktów
 • (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r)
 • Wskazówki dotyczące wypełniania
 • CVEDP dla zwierząt
 • (podstawa prawna - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r z późn. zmianami)
 • Wskazówki dotyczące wypełniania

DOKUMENT ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Dokument zgłoszenia + wskazówki dotyczące wypełniania

 • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn
 • dotyczy PKG drogowego Hrebenne
 • dotyczy PKG kolejowego Terespol - Kobylany
 • dotyczy PKG kolejowego Hrubieszów

DOKUMENT ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Przedstawienie pełnomocnictwa wymaga wniesienia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu gminy.
Pełnomocnictwo można udzielić osobie fizycznej lub firmie np. spedycji, mającej adres zameldowania lub działalności na terenie Unii Europejskiej.