PASZE

INFORMACJE

Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych

DOKUMENT ZGŁOSZENIA przywożonej przesyłki paszy nie zawierającej materiałów paszowych z tkanek zwierząt

  • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn
  • dotyczy PKG drogowego Hrebenne
  • dotyczy PKG kolejowego Terespol - Kobylany
  • dotyczy PKG kolejowego Hrubieszów
Wzór oświadczenia o produktach pochodzenie niezwierzęcego (NAO), nieprzeznaczonych na cele paszowe.
  • dotyczy PKG drogowego Kukuryki - Koroszczyn
  • dotyczy PKG drogowego Hrebenne

Podmioty zamierzające wprowadzać pasze do obrotu powinny zostać zgłoszone właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii celem zarejestrowania lub zatwierdzenia oraz umieszczenia na wykazie prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Przywóz dodatków paszowych (Rozp. (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady), mieszanek i premiksów je zawierających, z państw trzecich, dopuszcza się po spełnieniu wymagań określonych w Rozp. (WE) 1831/2003, w tym z zakładów mających przedstawicielstwo na terenie WE.

  • Zakłady państw trzecich posiadające przedstawicielstwo na terytorium RP Plik typu doc