Produkty

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO UE !

WYKAZY PODMIOTÓW

WWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZGŁOSZENIE DO KONTROLI WETERYNARYJNEJ

PONOWNY PRZYWÓZ (RE-IMPORT) PRODUKTÓW DO UE

 • Dokumenty wymagane przy zwrocie przesyłki z kraju trzeciego do UE: (Dyrektywa (UE) 97/78/UE, art.15; polska ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej z dn. 27.08.2003r.,art.32 (Dz. U.z 2003r., Nr 165, Poz.1590 )
 • Oryginał świadectwa wywozowego lub uwierzytelniona kopia,
 • Akt zwrotu dokument wydany przez właściwą władzę państwa trzeciego dotyczący przyczyn odmowy przyjęcia przesyłki przez kraj trzeci,
 • Gwarancja właściwej władzy państwa trzeciego, że warunki składowania zostały spełnione, produkt nie podlegał manipulowaniu lub w przypadku zaplombowanych kontenerów oświadczenie przewoźnika, że zawartość kontenerów nie została rozładowana, a warunki transportu zostały zachowane,
 • Zgoda właściwej władzy weterynaryjnej wystawiającej oryginalne świadectwo na przyjęcie towaru.
 • Przesyłka zawsze jest zawracana bezpośrednio do przedsiębiorstwa pochodzenia w UE, w którym wystawiono świadectwo.

IMPORT DO UE SŁOMY I SIANA.

 • Republika Południowej Afryki;
 • Australia;
 • Chile;
 • Grenlandia;
 • Islandia;
 • Kanada;
 • Szwajcaria;
 • Nowa Zelandia;
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Białoruś,
 • Ukraina.

Granulat z granicy musi być przewieziony bezpośrednio do zakładu energetycznego w procedurze kanalizacji.

WZORY ŚWIADECTW - PRODUKTY JADALNE

 • 1. Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych.
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 2. Świadectwo dla kolagenu spożywczego.
 • Stosowane od dnia: 2018-05-18
 • 3. Świadectwo dla przetworów jajecznych.
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 4. Świadectwo zdrowia - mięso drobiu
 • Stosowane od dnia: 2017-01-31
 • 5. Świadectwo zdrowia - mięso drobiu
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • 6. Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2013-04-01
 • 7. Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • 8. Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • 9. Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2016-06-03
 • 10. Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2012-11-26
 • 11. Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2017-07-01
 • 12. Świadectwo zdrowia dla tranzytu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2012-06-25
 • 13. Świadectwo zdrowia mięso świeże
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 14. Świadectwo zdrowia produkty mięsne
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 15. Świadectwo zdrowia wyroby mięsne
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2011-10-04
 • 16. Świadectwo zdrowia na mleko surowe i przetwory mleczne
  tranzyt
 • Stosowane od dnia: 2014-03-26