EKSPORT Z PL DO RU, BY, KZ

EKSPORT Z POLSKI DO ROSJI

Schemat wwozu do Federacji Rosyjskiej importowanego mięsa i surowca mięsnego z krajów Europy od 1 marca 2010 roku

Informacje Rossielchoznadzor’u dotyczące wwozu do FR produktów z Polski:

Embargo na towary pochodzące z UE, USA, Kanady, Australii, Norwegii, Ukrainie, Albanii, Czarnogórze, Islandii i Liechtensteinie. Od dnia 04.07.2017r. postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej wprowadza się uchwałę nr 790, która wprowadza zmiany w uchwale nr 778 z 7.08.2014 r. Uchwała nr 790 przedłużyła obowiązywanie zakazu importu do RU szeregu artykułów rolno-spożywczych do 31.12.2018 roku, ale nie zmieniła listy produktów objętych zakazem oraz nie zmieniła listy krajów pochodzenia w/w artykułów rolno-spożywczych.
Tekst uchwały w jęz. rosyjskim: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707050008

Przedłużenie embarga na eksport produktów do Rosji do dnia 31.12.2018 roku. W dniu 30.06.2017 prezydent RU W. Putin, podpisał dekret nr 293 dot. przedłużenia obowiązywania tzw. „specjalnych środków gospodarczych” (embargo – tzw. „kontrsankcje”). Zgodnie z w/w dekretem obowiązywanie zakazu importu do RU szeregu produktów spożywczych (wprowadzone dekretem nr 560 z dnia 6.08.2014 roku i następnie przedłużane) zostało po raz kolejny przedłużone. Jednocześnie dekret przewiduje, że na wniosek rządu RU, możliwa jest zmiany terminu obowiązywania w/w zakazu.
Tekst dekretu w jęz. rosyjskim: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706300013

UNIA CELNA - REPUBLIKA BIAŁORUŚ - REPUBLIKA KAZACHSTAN - FEDERACJA ROSYJSKA

  • WSPÓLNE WYMOGI WETERYNARYJNE WETERYNARYJNO - SANITARNE, odnoszące się do towarów podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi)
  • PRZEPISY dotyczące Jednolitego trybu prowadzenia wspólnych kontroli obiektów oraz pobierania próbek towarów (produktów) podlegających kontroli weterynaryjnej (nadzorowi)
  • PRZEPISY dotyczące Jednolitego trybu przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej na granicy celnej Unii Celnej oraz na terytorium celnym Unii Celnej
ZAKAZ TRANZYTU PRZEZ TERYTORIUM BIAŁORUSI.

Od 30.11.2014 Rosjazakazuje tranzytu przez terytorium Republiki Białorusi towarów objętych postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej nr 778 z dnia 7.08.2014 roku w celu wykonania Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 6.08.2014 r. nr 560 „W sprawie stosowania niektórych specjalnych środków gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”. Zakaz obejmuje towary wwożone do Rosji lub przewożone do innych krajów trzecich przez Rosję.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/11750.html