Informacje Ogólne

Lista towarów podlegających kontroli weterynaryjnej 

Lista towarów niepodlegających kontroli weterynaryjnej 

Cennik – podstawa prawna:
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną,
  • USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.

CZAS OCZEKIWANIA NA GRANICACH.

DOJAZD TRANSPORTÓW ZWIERZĄT DO GRANICY BEZ OCZEKIWANIA W KOLEJCE