PKG Koroszczyn

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie funkcjonuje na drogowym przejściu granicznym

Kukuryki (PL) – Kozłowicze (BY), pomiędzy Polską a Białorusią.

 

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

Adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Terminal Samochodowy w Koroszczynie
21-550 Terespol
Telefony:
+48 833 752 082
+48 723 998 042

Godziny pracy: czynny przez całą dobę.

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie

w posteruku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.

Kod identyfikacyjny:   PL KOR 3

Lokalizacja
N 52:04:30,6     E 23:30:49,5