BCP Koroszczyn

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie funkcjonuje na drogowym przejściu granicznym Kukuryki (PL) – Kozłowicze (BY), pomiędzy Polską a Białorusią.

Adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Terminal Samochodowy w Koroszczynie

21-550 Terespol

 

Godziny pracy Posterunku:

24h / 7 dni

Telefony:
+48 833 752 082
+48 723 998 042

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie w posteruku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.

Godziny pracy:

czynny przez całą dobę
CZYNNE

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

Lokalizacja
N 52:04:30,6     E 23:30:49,5