BIEŻĄCE ZAGROŻENIA

Kontrola oczyszczenia i zdezynfekowanie pojazdu powracających po ostatnim rozładunku zwierząt.

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Serbii, Mołdawii i Ukrainy, wszystkie pojazdy dla zwierząt gospodarskich, wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej z Rosji, Białorusi, Serbii, Mołdawii i Ukrainy, będą kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.

Decyzja 2014/84/UE zmieniająca 2013/426/UE , ogranicza obowiązek składania oświadczenia dot. czyszczenia i dezynfekcji środków transportu powracających z Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy do pojazdów powracających po rozładunku zwierząt. W/w dokument musi być równoważny z załącznikiem II decyzji 2013/426/UE.

WAŻNIEJSZE CHOROBY Z LISTY OIE​

 • 1. Pryszczyca (łac. Aphtae Epizooticae)
 • 2. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (łac. Stomatitis vesicularis)
 • 3. Choroba pęcherzykowa świń
 • 4. Księgosusz - Pomór bydła (łac. Typhus bovum contagiosus)
 • 5. Pomór małych przeżuwaczy
 • 6. Zaraza płucna bydła (łac. Pleuropneumonia contagiosa bovum; Mycoplasmosis)
 • 7. Guzowata choroba skóry bydła
 • 8. Gorączka Doliny Rift
 • 9. Choroba niebieskiego języka (łac. Febris catarrhalis ovium)
 • 10. Choroba niebieskiego języka - objawy
 • 11. Ospa owiec i kóz (łac. Variola)
 • 12. Afrykański pomór koni (łac. Pestis equrum)
 • 13. Afrykański pomór świń (łac. Pestis africana suum)
 • 14. Klasyczny pomór świń (łac. Pestis clasica suum)
 • 15. Pomór ptactwa - influenza ptaków o wysokiej zjadliwości
 • 16. Choroba Newcastle
 • 17. Krwotoczna choroba zwierzyny płowej
 • 18. Gąbczasta encefalopatia bydła