BIEŻĄCE ZAGROŻENIA

Kontrola oczyszczenia i zdezynfekowanie pojazdu powracających po ostatnim rozładunku zwierząt.

W związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Serbii, Mołdawii i Ukrainy, wszystkie pojazdy dla zwierząt gospodarskich, wjeżdżające na terytorium Unii Europejskiej z Rosji, Białorusi, Serbii, Mołdawii i Ukrainy, będą kontrolowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii w celu stwierdzenia, czy zostały one w zadowalający sposób oczyszczone i zdezynfekowane.

Decyzja 2014/84/UE zmieniająca 2013/426/UE , ogranicza obowiązek składania oświadczenia dot. czyszczenia i dezynfekcji środków transportu powracających z Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy do pojazdów powracających po rozładunku zwierząt. W/w dokument musi być równoważny z załącznikiem II decyzji 2013/426/UE.

WAŻNIEJSZE CHOROBY Z LISTY OIE​