Inne

1. Wzór oświadczenia o produktach pochodzenie niezwierzęcego (NAO), nieprzeznaczonych na cele paszowe.

  • PL-RU-EN-DE

2. Opłacanie rachunków za usługi weterynaryjne z odroczonym terminem płatności

  • Wzór umowy:

3. Cennik opłat za czynnośći wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

4. Znak towarowy