Wzory świadectw weterynaryjnych

PRODUKTY „NHC” (niejadalne)

 • Świadectwo dla gryzaków dla psów
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla karmy dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla przetworzonej karmy dla zwierząt domowych innej niż karma dla zwierząt domowych w puszkach
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do produkcji karmy dla zwierząt domowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla surowej karmy dla zwierząt domowych przeznaczonej do sprzedży bezpośredniej lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do żywienia zwierząt futerkowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla mleka i produktów pochodnych mleka nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek przeżuwaczy i koniowatych (które były trzymane odzdzielnie przez okres 21 dni lub będą transportowane przez 21 ciągłych dni przed przywozem)
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Świadectwo dla poddanych obróbce skór i skórek zwierząt kopytnych
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Świadectwo dla poddanych obróbce trofeów myśliwskich i innych preparatów pochodzących od ptaków i zwierząt kopytnych składających się wyłącznie z rogów, kopyt, pazurów, zębów, skór lub skórek
 • Stosowane od dnia: 2013-04-09
 • Świadectwo dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do stosowania poza łańcuchem paszowym lub w charakterze próbek handlowych
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla przetworzonego białka zwierzęcego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, w tym dla mieszanek i produktów innych niż karma dla zwierząt domowych, zawierających takie białko.
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla rogów i produktów z rogów (z wyjątkiem mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do produkcji nawozów organicznych o i polepszaczy gleby
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do niektórych zastosowań poza łańcuchem paszowym
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo dla tłuszczów wytopionych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi do wykorzystania jako materiał paszowy
 • Stosowane od dnia: 2019-03-19
 • Świadectwo zdrowia dla przetworzonego obornika, produktów pochodnych z przetworzonego obornika i guana nietoperzy
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • Świadectwo zdrowia dla pszczelich produktów ubocznych przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w pszczelarstwie, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej lub przewozu tranzytowego przez jej terytorium
 • Stosowane od dnia: 2015-02-23
 • Poświadczenie BSE - wykaz produktów ubocznych wymienionych w zał. IX, rozdz. D, sekcja A Rozporządzenia.(UE) 999/2001
 • Stosowane od dnia: 2013-07-19
 • Poświadczenie BSE na produkty uboczne
 • Deklaracja importera kości i produktów z kości (bez mączki kostnej, rogów i produktów z rogów (bez mączki z rogu) oraz kopyt i produktów z kopyt (bez mączki z kopyt) przeznaczonych do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04
 • Dokument towarzyszący przesyłkom kości i produktów z kości (bez maczki kostnej), rogów i produktów z rogów (bez maczki), kopyt i produktów z kopyt (bez maczki )przeznaczonym do zastosowań innych niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne lub polepszacze gleby, na potrzeby wysyłki do Unii Europejskiej.
 • Stosowane od dnia: 2011-03-04