W dniu 24 grudnia 2021 r. BCP Hrubieszów będzie pracował w godzinach 8 – 16.
Natomiast w dniu 25 grudnia 2021 r. w BCP Hrubieszów nie będą przeprowadzane kontrole weterynaryjne.

BCP Hrubieszów

Posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrubieszowie funkcjonuje na kolejowym towarowym przejściu granicznym Hrubieszów (PL) – Włodzimierz Wołyński (UA), pomiędzy Polską a Ukrainą.

 

Posterunek zatwierdzony do kontroli:

Adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Posterunek w Hrubieszowie
ul. Nowa 106
22-500 Hrubieszów

Telefon::
+48 846 965 479
+48 783 923 330

Godziny pracy: 8:00 – 20:00

Zgłoszenie do kontroli:

Graniczną kontrole weterynaryjną poprzedza zgłoszenie do kontroli złożone na odpowiednim dokumencie w posterunku kontroli granicznej przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę lub przez jej pełnomocnika.