Wzory świadectw weterynaryjnych

PRODUKTY „HC” (jadalne) PRZYWÓZ

 • Świadectwo dla jaj konsumpcyjnych
 • Stosowane od dnia: 2015-04-21
 • Świadectwo dla przetworów jajecznych
 • Stosowane od dnia: 2019-09-14
 • Świadectwo dla kolagenu spożywczego
 • Stosowane od dnia: 14.12.2019r.
 • Świadectwo zdrowia - mięso drobiu
 • Stosowane od dnia: 2017-01-31
 • Świadectwo zdrowia - przetwory mleczne przeznaczone do spożycia przez ludzi
 • Stosowane od dnia: 2013-04-01
 • Świadectwo zdrowia - jadalne osłonki zwierzęce
 • Stosowane od dnia: 2013-07-21
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu miodu i produktów pszczelarskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 14.12.2019r.
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 14.12.2019r.
 • Świadectwo zdrowia dla przywozu produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
 • Stosowane od dnia: 2017-07-01