Poprzedni
Następny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie poszukuje Lekarzy Weterynarii do spraw: granicznej kontroli weterynaryjnej w Koroszczynie i Kobylanach oraz Hrebennem i Hrubieszowie. Ogłoszenia widoczne poniżej z przekierowaniem na stronę: https://nabory.kprm.gov.pl/

INFORMACJA
Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie
z dnia 8 marca 2022

W okresie trwania wojny hybrydowej na granicy PL-BY (od X 2021) i w okresie trwania działań wojennych na Ukrainie – Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie wykonuje swoje ustawowe obowiązki z zachowaniem wzmożonych środków ostrożności. Na bieżąco przeprowadzane są kontrole weterynaryjne: produktów pochodzenia zwierzęcego, zwierząt oraz pasz dla zwierząt.

Granica z Białorusią.

W posterunkach granicznej kontroli weterynaryjnej w Kukurykach-Koroszczynie (droga) i Terespolu-Kobylanach (kolej) od 1 X 2021 do 8 III 2022 (godz. 9:30) przeprowadzono 5 948 kontroli, a w tym skontrolowano 1 670 przesyłek zwierząt, w których transportowano 40 855 szt. zwierząt kopytnych (bydło, świnie, konie, małe przeżuwacze) oraz 2 422 szt. zwierząt towarzyszących.

Granica z Ukrainą.

W posterunkach granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrebennem (droga) i Hrubieszowie (kolej) od 1 X 2021 do 8 III 2022 (godz. 9:30) przeprowadzono 8 177 kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz dla zwierząt. Ww. posterunki nie posiadają zatwierdzenia do prowadzenia kontroli zwierząt. Posterunki zatwierdzone do kontroli zwierząt znajdują się na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku  i Korczowej.

 Przywóz zwierząt towarzyszących z Ukrainy

Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Europejskiej oraz zapewnienia Władz weterynaryjnych Ukrainy, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od dnia 1 lipca 2023r. obowiązują standardowe zasady, określone prawem UE, dotyczące osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymi w liczbie do 5 sztuk.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

 

Informacje dla Klientów.

Szanowni Państwo !

W skład Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie wchodzą cztery posterunki granicznej kontroli weterynaryjnej (BCP – border control point).

Pracą Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie będący organem administracji weterynaryjnej pierwszego stopnia i równocześnie kierownikiem inspektoratu. W imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii graniczne kontrole weterynaryjne przeprowadzają upoważnieni przez niego urzędowi lekarze weterynarii.

Wszelkie uwagi, zażalenia i sugestie dotyczące pracy inspektoratu proszę składać bezpośrednio Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie wykorzystując pocztę elektroniczną na adres: j.nestorowicz@griwkor.pl

Wyrażam nadzieję, że Państwa uwagi i sugestie przyczynia się do poprawy pracy naszego Inspektoratu a tym samym usprawnią przeprowadzenie granicznej kontroli weterynaryjnej.

Jarosław Nestorowicz
Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE KIL-W ORAZ OZZPIW

Zachęcamy do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie postawienia zarzutów Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie.

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA

Sprzedaż, przetargi, praca.
zobacz więcej

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin pracy PKG Koroszczyn
zobacz więcej

Komunikat GrIW w Koroszczynie w sprawie:

  • przedstawienia przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie zarzutu Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie;
  • zastosowaniu jako środka zapobiegawczego – zawieszenia w czynnościach służbowych związanych z wykonywaniem funkcji Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie.