Poprzedni
Następny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

INFORMACJA
Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie
z dnia 8 marca 2022

W okresie trwania wojny hybrydowej na granicy PL-BY (od X 2021) i w okresie trwania działań wojennych na Ukrainie – Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie wykonuje swoje ustawowe obowiązki z zachowaniem wzmożonych środków ostrożności. Na bieżąco przeprowadzane są kontrole weterynaryjne: produktów pochodzenia zwierzęcego, zwierząt oraz pasz dla zwierząt.

Granica z Białorusią.

W posterunkach granicznej kontroli weterynaryjnej w Kukurykach-Koroszczynie (droga) i Terespolu-Kobylanach (kolej) od 1 X 2021 do 8 III 2022 (godz. 9:30) przeprowadzono 5 948 kontroli, a w tym skontrolowano 1 670 przesyłek zwierząt, w których transportowano 40 855 szt. zwierząt kopytnych (bydło, świnie, konie, małe przeżuwacze) oraz 2 422 szt. zwierząt towarzyszących.

Granica z Ukrainą.

W posterunkach granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrebennem (droga) i Hrubieszowie (kolej) od 1 X 2021 do 8 III 2022 (godz. 9:30) przeprowadzono 8 177 kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz dla zwierząt. Ww. posterunki nie posiadają zatwierdzenia do prowadzenia kontroli zwierząt. Posterunki zatwierdzone do kontroli zwierząt znajdują się na drogowych przejściach granicznych w Dorohusku  i Korczowej.

 Przywóz zwierząt towarzyszących z Ukrainy

Dla ułatwienia wwozu zwierząt towarzyszących podróżnym (do 5 sztuk w celach niekomercyjnych) dnia 1 marca 2022 została wydana Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego” https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/ukraina-przemieszczanie-zwierzat-tymczasowa-procedura

Zgodnie z ww. procedurą zwierzęta towarzyszące podróżnym wwożonym przez DPG Hrebenne lub KPG Hrubieszów muszą spełniać minimalne warunki:

 • Być oznakowane mikrochipem,
 • Być zaopatrzone w dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciwko wściekliźnie nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem przemieszczania.
 • Musi być możliwość weryfikacji tożsamości zwierzęcia tj. powiązania szczepienia z oznakowaniem.

Kontrolę spełnienia ww. wymagań dokonują funkcjonariusze celno-skarbowi. Po kontroli zwierzęta spełniające ww. warunki wjeżdżają na terytorium Polski.

Podróżny, którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych zobowiązany jest do wypełnienia:

 • Wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – Polski.
 • Wniosku na tranzyt przez państwo członkowskie UE.

Podróżny wraz ze zwierzętami po opuszczeniu przejścia granicznego kieruje się do:

 • Punktu recepcyjnego w Lubyczy Królewskiej (ok. 8 km od granicy) – PG Hrebenne,
 • Punktu recepcyjnego w Hrubieszowie w Hali Rekreacji na stadionie w Hrubieszowie – KPG Hrubieszów, DPG Zosin.

gdzie:

 • Urzędowy Lekarz Weterynarii dokonuje oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia.
 • Kieruje do oznakowania i zaszczepienia w miejscu ich tymczasowego pobytu wskazanym we wniosku.

Koszty związane z ww. czynnościami są pokrywane z budżetu państwa.

Informacje dla Klientów.

Szanowni Państwo !

W skład Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Koroszczynie wchodzą cztery posterunki granicznej kontroli weterynaryjnej (BCP – border control point).

Pracą Inspektoratu kieruje Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie będący organem administracji weterynaryjnej pierwszego stopnia i równocześnie kierownikiem inspektoratu. W imieniu Granicznego Lekarza Weterynarii graniczne kontrole weterynaryjne przeprowadzają upoważnieni przez niego urzędowi lekarze weterynarii.

Wszelkie uwagi, zażalenia i sugestie dotyczące pracy inspektoratu proszę składać bezpośrednio Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie wykorzystując pocztę elektroniczną na adres: j.nestorowicz@griwkor.pl

Wyrażam nadzieję, że Państwa uwagi i sugestie przyczynia się do poprawy pracy naszego Inspektoratu a tym samym usprawnią przeprowadzenie granicznej kontroli weterynaryjnej.

Jarosław Nestorowicz
Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE KIL-W ORAZ OZZPIW

Zachęcamy do zapoznania się ze wspólnym oświadczeniem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie postawienia zarzutów Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie.

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA

Sprzedaż, przetargi, praca.
zobacz więcej

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin pracy PKG Koroszczyn
zobacz więcej

Komunikat GrIW w Koroszczynie w sprawie:

 • przedstawienia przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie zarzutu Granicznemu Lekarzowi Weterynarii w Koroszczynie;
 • zastosowaniu jako środka zapobiegawczego – zawieszenia w czynnościach służbowych związanych z wykonywaniem funkcji Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie.