Wzory świadectw weterynaryjnych

ZWIERZĘTA „U” (kopytne)

  • Wzór świadectwa zdrowia i wzór oświadczenia na potrzeby tranzytu żywych koniowatych przez Unię z jednego państwa trzeciego lub części terytorium państwa trzeciego do innego państwa trzeciego lub innej części terytorium tego samego państwa trzeciego
  • Stosowane od dnia: 23.12.2019r.
  • PL